06.08.2020

Konsultacje publiczne – projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo Klimatu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny udostępniło projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Uwagi w ramach konsultacji (zgodnie z ww. pismem przewodnim) można składać w terminie 21 dni od dnia opublikowania projektu na BIP RC.

Prosimy o przekazanie ewentualnych opinii  na adres poczty elektronicznej: biuro@ign.org.pl do dnia 20 sierpnia br.

Instytut Gospodarki Nieruchomościami, prześle wszelkie opinie i uwagi w wymaganym powyżej terminie.

projekt nowelizacja uOZE oraz niektórych innych ustaw

OSR do projektu nowelizacji uOZE

uzasadnienie do projektu ustawy

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl