Świadectwa charakterystyki energetycznej

 

 

Obowiązek wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej wynika z nowelizacji ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 2206)

 

„Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

  1. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
  2. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  3. wynajmowanego.

oraz

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:

  1. świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  2. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.

Zlecenie wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego – osoba fizyczna

 

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej domu jednorodzinnego wyceniane jest indywidualnie i w takiej sytuacji należy przesłać na adres mailowy certyfikaty@ign.org.pl poniższe dane niezbędne do wyceny => formularz wyceny – dom jednorodzinny

 

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl