Przemysł

Doradztwo i wsparcie w efektywnym zarządzaniu energią W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Audyty efektywności energetycznej pod system białych certyfikatów

Identyfikujemy przedsięwzięcia, które pozwalają ubiegać się o świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) oraz świadczymy kompleksowe usługi zarówno w zakresie wykonywania niezbędnych audytów efektywności energetycznej, składania wniosków do Prezesa URE, jak i również sprzedaży w Państwa imieniu pozyskanych białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
Wieloletnie doświadczenie, które wyniosło nas na pozycję niekwestionowanego lidera wśród firm doradczych ubiegających się o przyznanie białych certyfikatów, pozwala nam współpracować z Zleceniodawcami w formule „SUCCESS FEE” – wynagrodzenie otrzymujemy dopiero po uzyskaniu przez naszych Zleceniodawców świadectw efektywności energetycznej. Dowiedz się więcej.

Obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw

Wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw w oparciu o normę PN-EN 16247. Nasze audyty spełniają wymogi obowiązkowego audytu według Ustawy o efektywności energetycznej. Standardowy raport z obejmuje:

  • szczegółową analizę zużycia energii w przedsiębiorstwie,
  • procesy technologiczne oraz instalacje pomocniczych – obiekty budowlane,
  • transport,
  • identyfikację obszarów znaczących strat,
  • propozycje możliwości poprawy efektywności energetycznej Wskazany zakres audytu może zostać rozszerzony oraz dopasowany do indywidualnych potrzeb Zleceniodawcy.

Audyty na potrzeby pozyskania środków zewnętrznych

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej niezbędne do pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych, m.in. środków unijnych. Takie opracowania zawierają analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji, a także informacje o opłacalności ekonomicznej i wielkości oszczędności energii możliwej do uzyskania.

Audyty oświetlenia

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej oświetlenia w oparciu o inwentaryzację sprzętu oświetleniowego dokonaną w trakcie wizji lokalnej w zakładzie. Nasi eksperci i specjaliści branżowi zbierają informacje na temat sposobu pracy zakładu – specyficznych wymagań wynikających z charakteru jego pracy, a także analizują dostępną dokumentację techniczną. Pozyskane informacje służą do stworzenia propozycji modernizacji systemu oświetlenia ściśle dostosowanej do potrzeb zakładu. Pozwala ona obniżyć koszty energii elektrycznej oraz poprawić bezpieczeństwo pracowników.

mockup full width image

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl