Opracowania dla gmin

Zapraszamy do współpracy gminy i jednostki samorządowe w zakresie wykonywania opracowań strategicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie pozwalające na merytoryczne i praktyczne podejście do zagadnień koniecznych do uwzględnienia w opracowaniach. Nasz zespół to najwyższej klasy specjaliści i doświadczeni praktycy.

Wykonujemy opracowania:

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy/Miasta
Strategia mieszkalnictwa dla gminy/miasta

Referencje

referencje

Gmina Trzebinia

referencje

Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu

referencje

Urząd Miejski w Złotoryi

25.09.2018

referencje

Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu

23.07.2019

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl

© Copyright INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wdrożenie: MBT Media