O nas

INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI powstał w 2005 r. z inicjatywy organizacji pozarządowych i wyższych uczelni związanych z gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska oraz szeroko rozumianą polityką energetyczną.

Jesteśmy głównym założycielem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami – największej w Polsce izby gospodarczej skupiającej podmioty związane z rynkiem nieruchomości

W ramach naszej działalności współpracujemy z wieloma instytucjami funkcjonującymi na rynku zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wyższymi uczelniami oraz grupami zawodowymi związanymi z energetyką, budownictwem i ochroną środowiska.

Działalność Instytutu obejmuje między innymi:

 • prowadzenie prac naukowo – badawczo – rozwojowych
 • współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi i finansowymi, ośrodkami badawczymi i naukowymi, uczelniami wyższymi
 • działalność dydaktyczną i edukacyjną,
 • pomoc dydaktyczną,
 • prowadzenie badań marketingowych wszystkich segmentów rynku nieruchomości,
 • doradztwo dla poszczególnych projektów inwestycyjnych,
 • usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych zarówno dla strony Zamawiającej jak i Wykonawcy,
 • przygotowywanie wieloletnich strategii w zakresie gospodarki nieruchomościami, lokalnych programów rozwoju;
 • programów rewitalizacji terenów po-przemysłowych i po-wojskowych,
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych, audytów energetycznych,
 • konsultacje i strategie marketingowe,
 • opracowania dotyczące efektywności inwestowania i rozwoju nieruchomości
 • opracowania dotyczące prognoz wartości nieruchomości,
 • pełną obsługę rynku nieruchomości (pośrednictwo, zarządzania, wycena),
 • tworzenie nowych i przystępowanie do istniejących już spółdzielni energetycznych,
 • optymalizacja energetyczna obiektów istniejących i nowo projektowanych,
 • kompleksowe rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednostek i zakładów budżetowych oraz towarzystw budownictwa
 • społecznego w zakresie instalacji PV,
 • kompleksowa realizacja i finansowanie inwestycji energooszczędnych i innych w modelu ESCO,
 • audyty efektywności energetycznej w celu pozyskania białych certyfikatów,
 • obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw,
 • audyty oświetlenia,
 • ubezpieczenia nieruchomości i ruchomości,
 • obowiązkowe ubezpieczenia OC osób wykonujących czynności zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wyceny nieruchomości, sporządzające audyty,
 • specjalistyczne szkolenia, konferencje, seminaria, targi,
 • współpraca z ministerstwami i innymi instytucjami rządowymi i samorządowymi zarówno w kraju, jak i również poza granicami kraju,
 • współpraca w wyższymi uczelniami, instytutami i izbami gospodarczymi i samorządowymi w kraju, jak i również poza granicami kraju.

Wiedza praktyczna jaką posiadamy pozwala nam skutecznie konkurować na trudnym i wymagającym rynku.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl