Ciepłownictwo

KOMPLEKSOWE DORADZTWO DLA PEC

Oferujemy przedsiębiorstwom energii cieplnej KOMPLEKSOWE DORADZTWO TECHNICZNO-FINANSOWE. Instytut Gospodarki Nieruchomościami wspiera proces przystosowania się do nowych regulacji, podnosząc jednocześnie konkurencyjność PEC na rynku krajowym.

Głównym celem koncepcji jest umożliwienie przeprowadzenia inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła nie tylko poprzez zapewnienie finansowania, ale również poprzez dostarczenie niezbędnych kompetencji w zakresie przygotowania i realizacji projektu. Możliwości i doświadczenie naszego Instytutu pozwalają na wsparcie PEC, koordynację i organizację całego procesu inwestycyjnego w roli partnera strategicznego, prowadzącego nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego na każdym jego etapie (od planowania, poprzez nadzór oraz rozliczenie).

GWARANTUJEMY INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO PEC.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl