Protesty

Inicjatywa Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w związku z brakiem możliwości zachowania obowiązkowego terminu zawiadomienia odbiorców o cenach ciepła.

W wielu wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach mieszkaniowych i tbs, realizacja powyższego zadania, tj. uwzględnienia w zaliczkach na poczet rozliczenia kosztów zakupu ciepła i kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej, obniżonej opłaty za ciepło, jest niemożliwe do realizacji, ze względu na brak możliwości indywidualnego przyporządkowania wartości ciepła do lokalu w terminie ustawowym, bez rozliczeń i bez  naruszenia obowiązujących zasad i przepisów regulaminów rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania i rozliczeń kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej i bez poniesienia dodatkowych nakładów finansowych, nie ujętych w planach gospodarczych tych podmiotów.  Czytaj więcej …

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl