Inwestycje ESCO

Kompleksowa realizacja i finansowanie inwestycji

Realizujemy oraz finansujemy projekty inwestycyjne, których efektem jest obniżenie energochłonności. Strumień generowanych oszczędności pozwala, w perspektywie kilku lat, na pokrycie całkowitych kosztów inwestycji oraz zarządzania modernizowanym obszarem. W perspektywie ograniczania zewnętrznego dofinansowania inwestycji energooszczędnych w najbliższych latach, proponowana forma współpracy stanowić będzie jedną z najskuteczniejszych metod wspomagania realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej.

Instytut Gospodarki Nieruchomościami dokonuje kompleksowej oceny ryzyka finansowego i technicznego inwestycji, w tym oceny gwarancji osiągnięcia oszczędności zużycia i kosztów energii. Na tej podstawie podejmuje decyzję o realizacji projektu inwestycyjnego. Projekty mogą obejmować praktycznie wszystkie rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych zarówno w sektorze przemysłowym, jak również w sektorze usługowym i publicznym.

Rodzaje finansowanych inwestycji

Formułę finansowania inwestycji strumieniem generowanych oszczędności można stosować m.in. dla:

  • modernizacji systemów oświetlenia wraz z wymianą źródeł światła,
  • przebudowy lub modernizacji budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (sprężone powietrzne, ciepło, chłód),
  • odzyskiwania energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych,
  • budowy lub modernizacji lokalnych źródeł ciepła wraz z zmianą typu paliwa,
  • optymalizacji procesów technologicznych w zakresie produkcji.
Etapy współpracy z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami
  1. Nieodpłatna weryfikacja planowanych przez Partnera działań związanych z efektywnością energetyczną.
  2. Szczegółowa analiza techniczna i ekonomiczna projektu.
  3. Określenie modelu finansowania projektu inwestycyjnego przy udziale Instytutu Gospodarki Nieruchomościami.
  4. Zawarcie umowy pomiędzy z Partnerem na kompleksową realizację inwestycji z określeniem formy rozliczeń rozłożonych w długoletnim okresie czasu, która przede wszystkim uwzględnia poziom generowanych oszczędności.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl