Zarząd

 

Z gospodarką nieruchomościami, związana jest od 2003 roku. Z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami od momentu jego powstania, czyli od 2005 r.

Na przestrzeni swojej kariery zawodowej zajmowała się kompleksową organizacją i nadzorem nad kursami specjalistycznymi i praktykami zawodowymi w zakresie zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawstwa majątkowego, dla osób które ubiegały się o państwowe licencje zawodowe Zarządcy nieruchomości i Pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz uprawnienia Rzeczoznawcy majątkowego.

W ramach obowiązków zawodowych oprócz działalności szkoleniowej prowadziła nadzór merytoryczny i organizacyjny studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami organizowanych wspólnie z ówczesną Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach (2008 r.). Od 2005 r. posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami, a od 2011 r. licencję zarządcy nieruchomości. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w sekcji dotyczącej pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy ówczesnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W latach 2018 – 2022 pełniła funkcję wiceprezesa zarządu w Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami. Specjalizując się w kształceniu osób, które wiążą swoją przyszłość w pracy w nieruchomościach od 2021 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach.

Jest organizatorem wielu konferencji, seminariów i szkoleń specjalistycznych.

Entuzjastka cyklicznych spotkań ze specjalistami rynku nieruchomości, pozwalających na wspólną wymianę własnych doświadczeń zawodowych oraz integrację środowiska.

Od 13 lat aktywnie działa w branży ubezpieczeniowej związanej z mieszkalnictwem i nieruchomościami. Znajomość specyfiki rynku nieruchomości pozwoliła na rozwinięcie odrębnej działalności w Instytucie Gospodarki Nieruchomościami, ubezpieczeń. Każdego dnia doskonali swoje umiejętności w ubezpieczeniach majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, co pozwala na indywidualne podejście do tematyki związanej z ubezpieczeniem nieruchomości. W swoich kwalifikacjach zawodowych posiada również zdany egzamin na brokera ubezpieczeniowego. Kieruje się zasadą ochrony interesu osób, na rzecz których wykonuje czynności.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl