Zarząd

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie związane z restrukturyzacją firm i restrukturyzacją zarządzania. Absolwent wyższych uczelni kierunków technicznych, ekonomicznych i związanych z zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem projektami UE, takich jak Politechnika Częstochowska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, czy Politechnika Śląska w Gliwicach. Od 1997 r. jest autorem i współautorem przeszło 300 specjalistycznych programów mieszkaniowych, restrukturyzacji firm, analiz, ekspertyz i opracowań strategicznych dedykowanych dla branży nieruchomościowej, sektora energetycznego oraz samorządowego. Wykładowca na jedenastu uczelniach wyższych, m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na studiach dziennych i zaocznych w tematyce szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, inwestycji oraz odnawialnych źródeł energii. Ukończył kurs na członków rad nadzorczych oraz kurs na syndyka masy upadłościowej. Od 2001 r. do 31.12.2013 r. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Zarządców Nieruchomości. Posiada licencję zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Od 2009 r. Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami (skupiającej stowarzyszenia zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych z terenu całego kraju). W latach 2014-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu a od 2018 r. do 2024 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Pełnił także funkcję wiceprezesa zarządu Śląskiej Izby Budownictwa. Były wiceprezydent miasta Tychy. Od 2016 r. współpracownik Europejskiego Banku Inwestycyjnego (European Investment Bank) oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development).

W 2020 r. uczestniczył w pracach i uzgodnieniach nad wdrożeniem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Analityk i doświadczony wieloletni ekspert z zakresu odnawialnych źródeł energii w obszarze tworzenia i funkcjonowania spółdzielni energetycznych oraz efektywności energetycznej projektów OZE. Autor i współautor przeszło 100 audytów efektywności energetycznej i audytów energetycznych przedsiębiorstw. W latach 1998-2024 r. przeprowadził liczne szkolenia, w których uczestniczyło kilka tysięcy osób z branży nieruchomościowej, budowlanej i sektora energetycznego. Główny inicjator, współzałożyciel i prezes zarządu Spółdzielni Energetycznej HELIOS.

Od 03.01.2024 r. zastępca prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.

 

Z gospodarką nieruchomościami, związana jest od 2003 roku. Z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami od momentu jego powstania, czyli od 2005 r.

Na przestrzeni swojej kariery zawodowej zajmowała się kompleksową organizacją i nadzorem nad kursami specjalistycznymi i praktykami zawodowymi w zakresie zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawstwa majątkowego, dla osób które ubiegały się o państwowe licencje zawodowe Zarządcy nieruchomości i Pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz uprawnienia Rzeczoznawcy majątkowego.

W ramach obowiązków zawodowych oprócz działalności szkoleniowej prowadziła nadzór merytoryczny i organizacyjny studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami organizowanych wspólnie z ówczesną Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach (2008 r.). Od 2005 r. posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami, a od 2011 r. licencję zarządcy nieruchomości. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w sekcji dotyczącej pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy ówczesnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W latach 2018 – 2022 pełniła funkcję wiceprezesa zarządu w Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami. Specjalizując się w kształceniu osób, które wiążą swoją przyszłość w pracy w nieruchomościach od 2021 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach.

Jest organizatorem wielu konferencji, seminariów i szkoleń specjalistycznych.

Entuzjastka cyklicznych spotkań ze specjalistami rynku nieruchomości, pozwalających na wspólną wymianę własnych doświadczeń zawodowych oraz integrację środowiska.

Od 13 lat aktywnie działa w branży ubezpieczeniowej związanej z mieszkalnictwem i nieruchomościami. Znajomość specyfiki rynku nieruchomości pozwoliła na rozwinięcie odrębnej działalności w Instytucie Gospodarki Nieruchomościami, ubezpieczeń. Każdego dnia doskonali swoje umiejętności w ubezpieczeniach majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, co pozwala na indywidualne podejście do tematyki związanej z ubezpieczeniem nieruchomości. W swoich kwalifikacjach zawodowych posiada również zdany egzamin na brokera ubezpieczeniowego. Kieruje się zasadą ochrony interesu osób, na rzecz których wykonuje czynności.

 

 

Z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami związana od 2006 roku. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami. Z sercem i wielkim zaangażowaniem podchodzi do każdego nowego projektu. Oprócz funkcji prokurenta, w Instytucie Gospodarki Nieruchomościami obejmuje stanowisko Dyrektora ds. ubezpieczeń i rozliczeń.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl