Zarząd

Arkadiusz Borek – Prezes Zarządu

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie związane z restrukturyzacją firm i restrukturyzacją zarządzania. Absolwent wyższych uczelni kierunków technicznych, ekonomicznych i związanych z zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem projektami UE, takich jak Politechnika Częstochowska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, czy Politechnika Śląska w Gliwicach. Od 1997 r. jest autorem i współautorem przeszło 300 specjalistycznych programów mieszkaniowych, restrukturyzacji firm, analiz, ekspertyz i opracowań strategicznych dedykowanych dla branży nieruchomościowej, sektora energetycznego oraz samorządowego. Wykładowca na jedenastu uczelniach wyższych, m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na studiach dziennych i zaocznych w tematyce szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, inwestycji oraz odnawialnych źródeł energii. Ukończył  kurs na członków rad nadzorczych oraz kurs na syndyka masy upadłościowej. Od 2001 r. do 31.12.2013 r. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Zarządców Nieruchomości. Posiada licencję zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Założyciel i prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Od 2009 r. Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami (skupiającej stowarzyszenia zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych z terenu całego kraju). W latach 2014-2018 pełnił funckję Prezesa Zarządu a od 2018 r. pełni fukcnję Wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Pełnił także funkcję wiceprezesa zarządu Śląskiej Izby Budownictwa. Były wiceprezydent miasta Tychy. Od 2016 r. współpracownik Europejskiego Banku Inwestycyjnego (European Investment Bank) oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development).

Od 2020 r. uczestniczy w pracach i uzgodnieniach nad wdrożeniem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Analityk i doświadczony wieloletni ekspert  z zakresu odnawialnych źródeł energii w obszarze tworzenia i funkcjonowania spółdzielni energetycznych, biogazowni oraz efektywności energetycznej projektów OZE. Autor i współautor przeszło 100 audytów efektywności energetycznej i audytów energetycznych przedsiębiorstw. Główny inicjator i współzałożyciel Spółdzielni Energetycznej HELIOS.

 

Edyta Koster – Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Z zawodami z dziedziny gospodarki nieruchomościami, związana jest od 2003 roku. Od 2005 r. posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami, a od 2011 r. licencję zarządcy nieruchomości. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w sekcji dotyczącej pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy ówczesnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Organizator szkoleń, kursów i praktyk zawodowych w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Od 12 lat aktywnie działa w branży ubezpieczeniowej związanej z mieszkalnictwem i nieruchomościami. Każdego dnia doskonali swoje umiejętności w ubezpieczeniach majątkowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, co pozwala na indywidualne podejście do tematyki związanej z ubezpieczeniem nieruchomości. W swoich działaniach kieruje się zasadą ochrony interesu osób, na rzecz których wykonuje czynności. W latach 2018 – 2022 pełniła funkcję wiceprezesa zarządu w Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami. Od 11 maja 2022 r. jest również zaangażowana w działalność Delegatury Katowice Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami jako prezes zarządu.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl