25.11.2008

Złote Laury 2008

W piątek, 3 października 2008 samorządy zawodowe i gospodarcze, które w lutym br. utworzyły ,,Forum Budownictwa Śląskiego”, po raz pierwszy wspólnie zorganizowały obchody Śląskiego Dnia Budowlanych 2008. Forum Budownictwa Śląskiego reprezentowali: – Pan Arkadiusz BOREK – Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami – Tadeusz WNUK – Prezydent Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach – Stefan Czarniecki – Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach – Tadeusz WNUK – Prezydent Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach – Andrzej KALUS – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości – Andrzej KRÓLICKI – Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Oddział Katowice – Antoni FALIKOWSKI – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Budownictwa w Gliwicach – Grzegorz PASIEKA – Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii.
Spotkanie blisko 500 osób reprezentujących cały sektor śląskiego budownictwa nieprzypadkowo odbyło się w Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej ,,Symfonia” przy Akademii Muzycznej w Katowicach. Obiekt ten uzyskał dwie najwyższe prestiżowe nagrody Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich jako najlepsza ,,Budowa Roku 2007’’. Na uroczystość przybyli Posłowie do Parlamentu Europejskiego – Pani prof. Genowefa Grabowska, która zaszczyciła imprezę spiesząc prosto z Brukseli oraz Pani Małgorzata Handzlik, która wręczała Złote Laury Instytutu Gospodarki Nieruchomościami „Za zasługi dla gospodarki nieruchomościami„. Obecny był Poseł RP – Pan Witold Klepacz członek Komisji Infrastruktury Sejmu. Z kolei Sejmik Województwa Śląskiego reprezentowali Pan Michał Czarski – Wiceprzewodniczący Sejmiku i Marian Jarosz – Radny Sejmiku. Był przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Zbigniew Zaborowski – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Grażyna Kamińska – Dyrektor Wydziału Inwestycji. Urząd Wojewody reprezentował Igor Śmietański – Dyrektor Wydziału Infrastruktury. Byli prezydenci i wiceprezydenci miast: Świętochłowic – Eugeniusz Moś, Katowic – Józef Kocurek, Bytomia Marian Maciejczyk, Siemianowic Śląskich – Dariusz Bochenek. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Małgorzata Mazur, Państwowa Inspekcja Pracy – Andrzej Herko. Był Sekretarz Generalny PIIB – Janusz Rymsza z żoną, Wiktor Piwkowski – Przewodniczący Zarządu Głównego PZITB. Byli przedstawiciele organizacji naukowo-technicznych, delegaci na Zjazd Izby Inżynierów Budownictwa, Prezesi najlepszych firm budowlanych na Śląsku, ludzie nauki, sztuki i mediów. Ponad 100- osobową delegację stanowili członkowie Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach.
Instytut Gospodarki Nieruchomościami – jeden z uczestników Forum Budownictwa Śląskiego – przyznał Złote Laury „Za zasługi dla gospodarki nieruchomościami“ następującym instytucjom:
  • Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach
  • Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD w Tychach
  • Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach
  • Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu
  • Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Tychach
  • Miejskiemu Zakładowi Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
  • Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach
  • Bankowi PEKAO S.A. Oddział Katowice
Złote Laury wręczali pani europoseł Małgorzata Handzlik i Arkadiusz Borek – Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Europoseł Małgorzata Handzlik wręczając Złote Laury Instytutu Gospodarki Nieruchomościami wyróżnionym „Za Zasługi dla Gospodarki Nieruchomościami” podkreśliła ich niewątpliwe znaczenie w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Zgromadzeni na widowni goście usłyszeli wiele miłych słów, gratulacji oraz życzenia satysfakcji z wykonywanego zawodu, który jest przecież zaliczany do zawodów zaufania publicznego. Potem był już tylko świat doznań artystycznych, a to za sprawą solistów: Anny Noworzyn, Anny Boruckiej, Pawła Sobierajskiego i Grzegorza Biegasa, w wykonaniu których usłyszeliśmy m.in. arie z operetek Cygańska Miłość, Księżniczka Czardasza, Baron Cygański, Zemsta Nietoperza oraz wiele innych cudownych pieśni operowych i operetkowych. Śląski Dzień Budowlanych, w którym wzięło udział niemal 500 osób zakończono smacznym poczęstunkiem w przepięknych wnętrzach Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia łączących w sobie elementy tradycyjnej i nowoczesnej architektury i trwającymi do późnego wieczora rozmowami, oczywiście na tematy dotyczące nieruchomości i budownictwa.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl