05.03.2021

Ulga przy samowoli to wyjątek

Konieczność ponoszenia bieżących kosztów związanych z prowadzonym gospodarstwem domowym czy rolnym nie stanowi wystarczającej podstawy do umorzenia opłaty legalizacyjnej.

Więcej informacji: „Ulga przy samowoli to wyjątek

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl