08.05.2020

To walne zgromadzenie będzie wybierało zarządzającego spółdzielnią mieszkaniową, a nie rada nadzorcza

Taki pomysł powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dziś o tym, kto wybiera prezesa kooperatywy, decyduje statut. Najczęściej jest to kompetencja zastrzeżona dla rady nadzorczej. Efekt? Mieszkańcy nie mają realnego wpływu na to, kto zarządza spółdzielnią. Gdy bowiem wybiorą członków rady nadzorczej raz na kilka lat, tracą wpływ na to, co się dzieje później. – To, kto jest prezesem spółdzielni mieszkaniowej, to jedna z najistotniejszych kwestii dla działania samej spółdzielni, a tym samym dla spółdzielców. Dlatego tę decyzję powinni podejmować sami członkowie spółdzielni w bezpośrednim głosowaniu – wskazuje Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.

Więcej informacji: To walne zgromadzenie będzie wybierało zarządzającego spółdzielnią mieszkaniową, a nie rada nadzorcza

Źródło: Gazeta Prawna.pl

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl