W II kwartale roku 2020 koszt wynosił 5000 zł.

Więcej informacji: „Średni koszt budowy mkw. mieszkania. GUS podał najnowsze dane