05.11.2021

Spółdzielcy muszą się zgodzić na scalenie działek

Spółdzielnia mieszkaniowa ma ograniczoną zdolność zarządczą. Może wykonywać czynności zwykłego zarządu, a inne tylko w takim zakresie, w jakim zgodzili się w uchwale właściciele lokali. Połączenie nieruchomości przekracza zakres zwykłego zarządu.

Więcej informacji: „Spółdzielcy muszą się zgodzić na scalenie działek

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl