27.05.2022

SN: Kredyt sędziego nie wyłącza go z mocy ustawy ze spraw „frankowych”

Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu frankowego nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy ze sprawy dotyczącej roszczeń wynikających z umowy zawartej przez ten bank z innym podmiotem – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

Więcej informacji: „SN: Kredyt sędziego nie wyłącza go z mocy ustawy ze spraw frankowych

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl