10.09.2021

Mały domek: inwestor pod groźbą kary oświadczy, że buduje dla siebie

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt zmian w prawie budowlanym opracowany w ramach Polskiego Ładu ułatwiający budowę małych domów – do 70 metrów kwadratowych. Te będzie można wznosić na podstawie zgłoszenia, zniknąć ma też obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Więcej informacji: „Mały domek: inwestor pod groźbą kary oświadczy, że buduje dla siebie

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl