10.06.2022

Kontrahent może domagać się zwrotu zadatku od niedoszłego zbywcy nieruchomości

Spółka nie mogła przystąpić do definitywnej umowy ze zbywcą, ponieważ brak było współpracy z jego strony – nie dostarczył on potrzebnej dokumentacji. Na uprawnienie do żądania zwrotu zadatku nie ma wpływu to, że nieruchomość miała docelowo służyć celowi publicznemu w zakresie oświaty.

Więcej informacji: „Kontrahent może domagać się zwrotu zadatku od niedoszłego zbywcy nieruchomości

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl