Seminaria Rynku Nieruchomości 2012 – podsumowanie

Organizatorami II cyklu Seminariów Rynku Nieruchomości był Instytut Gospodarki Nieruchomościami oraz Federacja Gospodarki Nieruchomościami.

W roku bieżącym, cykl Seminariów, który w 10 największych miastach Polski (Katowice, Kraków, Lublin, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Wrocław, Warszawa) zgromadził ponad 1500 uczestników, stał się doskonałą okazją do wymiany poglądów między innymi na temat deregulacji zawodów zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Głównymi uczestnikami Seminarium Rynku Nieruchomości byli zarządcy nieruchomości zasobów mieszkaniowych gmin, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych firm zarządzających, a także pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, pracownicy samorządowi, deweloperzy i przedstawiciele innych grup zawodowych związanych z nieruchomościami i budownictwem.

Cykl Seminariów Rynku Nieruchomości – 2012 został objęty Patronatem Honorowym Marszałków oraz Wojewodów,a także Prezydentów miast, w których się odbywały.

Gościem Honorowym podczas Mazowieckiego Seminarium Rynku Nieruchomości był Pan Piotr Styczeń – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl