18.02.2022

Inwestor planujący budowę domu nie musiał nic uzgadniać

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi, ale dotyczy to wyłącznie terenów przyległych do pasa drogowego dróg publicznych.

Więcej informacji: „Inwestor planujący budowę domu nie musiał nic uzgadniać

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl