01.08.2022

Elektroniczne dzienniki budowy stały się faktem

Firmy budowlane weszły w kolejny etap cyfryzacji. W Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (poz. 1557).

Więcej informacji: „Elektroniczne dzienniki budowy stały się faktem

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl