17.09.2021

Elektromobilność – wyzwanie dla branży nieruchomości

Elektromobilność oznacza cały ekosystem rozwiązań infrastrukturalnych jak i informatycznych niezbędny dla prawidłowego rozwoju tej gałęzi gospodarki. Bez względu na spoglądanie na konkretne liczby związane z ilością samochodów elektrycznych i weryfikacje zgodności rzeczywistości z wcześniej zapowiadanymi planami rządów, widoczny jest znaczący wzrost r/r w nabywaniu samochodów w pełni elektrycznych(BEV) jak i hybryd typu plug-in(PHEV). Tendencje te można zauważyć również w reklamach dealerów samochodowych jak i w samych deklaracjach oraz przedstawianych planach producentów, zapowiadających rozpoczęcie produkcji wyłącznie samochodów elektrycznych na przestrzeni  od 2025-2030, gdzie w roku 2030, samochody spalinowe zjeżdżające z linii produkcyjnych będą rzadkością. Świetnym przykładem tego trendu jest model Mustang produkowany przez Forda, który był ikoną spalinowej motoryzacji z potężnymi silnikami, a już teraz można nabyć go w wersji z silnikiem elektrycznym.

W chwili obecnej kierowcy pojazdów są mocno podzieleni między zwolenników i przeciwników nowej technologii pojawiającej się w motoryzacji. Nie skupiając się jednak w żaden sposób na zaletach i wadach obu rozwiązań, bez wątpienia rozwój transportu nisko i zeroemisyjnego nastąpi czy tego chcemy czy nie. Widać to nie tylko w działaniach podejmowanych przez producentów, ale przede wszystkim w dyrektywach/ustawach oraz innych przepisach wprowadzanych przez władze unijne jak i lokalne, określające z jednej strony nakazy/potencjalne kary, ale i korzyści wynikające z wykorzystania elektrycznych środków komunikacji, jak np. możliwość poruszania się po bus-pasach. Wprowadzane wymagania coraz częściej odnoszą się również do nieruchomości i powiązanych z nimi miejsc parkingowych, na chwilę obecną dotyczą one przede wszystkim nowo powstających obiektów, jednak z wyzwaniem tym zmierzą się również właściciele, zarządcy, spółdzielnie oraz wspólnoty budowli już istniejących.

W Polsce jest około 15 milionów mieszkań, gdzie zdecydowaną większość stanowią lokale z rynku wtórnego, a po drogach jeździ ponad 20 mln samochodów wykorzystywanych prywatnie. Szacując nawet powolny wzrost rynku pojazdów elektrycznych i ich udział rzędu kilku czy kilkunastuprocent  na przestrzeni najbliższych lat, daje to miliony samochodów dla których będzie musiała powstać infrastruktura do ich ładowania. Uwzględniając ponadto statystyki z krajów rozwiniętych, 80% czasu ładowania odbywa się w miejscu zamieszkania użytkownika. Daje to jasny sygnał, iż konieczne będzie, aby stacje ładowania samochodów elektrycznych były instalowane również w obszarze istniejących osiedli i parkingów.

Rozbudowa infrastruktury niewątpliwie będzie stanowiła dla zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot duże wyzwanie, przy okazji którego zmierzą się z szeregiem pytań, na które odpowiedzi nie będą oczywiste jak np.:

  • Jaką oraz ile stacji ładowania zainstalować?
  • Jak przygotować inwestycje pozwalając na jej przyszły rozwój minimalizując przyszłe nakłady inwestycyjne?
  • W jaki sposób sfinansować inwestycje?
  • Jak rozliczać korzystanie ze stacji ładowania z mieszkańcami?
  • Czy posiadamy wystarczającą moc przyłączeniową i wolny zapas mocy do przeznaczenia dla stacji ładowania?

Uzyskanie odpowiedzi na powyższe jak i inne towarzyszące pytania nie jest jednoznaczne i wymaga indywidualnej analizy każdego z przypadków, jeśli nie chcemy mierzyć się w przyszłości z problemami wynikającymi z doboru nieodpowiednich rozwiązań.

Elektromobilność i zagadnienia z nią związane są obszarem bardzo szerokim, na temat, którego mogłoby powstać wiele materiału do przedstawienia. Niniejszy artykuł ma jednak na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na trendy oraz tendencje, które pojawiają się i będą wkraczały coraz mocniej w branże nieruchomości.

W kolejnym materiale dotyczącym infrastruktury dla samochodów elektrycznych pojawi się więcej  szczegółów technicznych, aby tematykę przedstawić bardziej precyzyjnie. Jednocześnie zachęcamy do kierowanie do nas pytań powiązanych z poruszanymi zagadnieniami poprzez nasz adres mailowy, będziemy starać się udzielić w kolejnych artykułach odpowiednich informacji i dzielić wiedzą.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl