21.11.2022

Deweloperzy wskazali największe bariery w realizacji inwestycji mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski niedawno zapytał firmy deweloperskie o bariery, które utrudniają ich działalność. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, jakie problemy były najbardziej uciążliwe dla deweloperów.

Narodowy Bank Polski już od pewnego czasu przeprowadza cykliczne ankiety na temat sytuacji rynku nieruchomości. Wyniki takich ankiet znalazły się w niedawno opublikowanym rocznym raporcie NBP (Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2021 r.). Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl wspomniany dokument zawiera między innymi odpowiedzi na pytania o największe bariery w działalności firm deweloperskich. Warto sprawdzić, jakie problemy wskazali deweloperzy ankietowani przez bank centralny.

Konkretniej rzecz ujmując, w ankiecie zapytano o wpływ poszczególnych czynników (według szacunku ankietowanych deweloperów) na poziom produkcji mieszkań w 2021 r. Chodzi o przyczyny zmniejszenia produkcji mieszkań w stosunku do wcześniejszych planów lub o ewentualne problemy w zwiększeniu poziomu produkcji stosownie do rosnących potrzeb rynku. Zdaniem około 200 firm deweloperskich, które NBP zapytał w grudniu 2021 roku, największe znaczenie miały następujące problemy:

 • trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych – 55% deweloperów wskazało ten czynnik jako utrudniający działalność w stopniu znaczącym
 • wzrost cen materiałów budowlanych/opóźnienia w ich dostawie – 55%
 • ograniczenia w dostępie do gruntów budowlanych – 49%
 • wzrost cen usług świadczonych przez wykonawców projektów – 40%
 • niedobór pracowników/wzrost kosztów z tytułu wynagrodzeń – 28%
 • trudności w znalezieniu wykonawców projektów – 25%
 • obciążenia na rzecz budżetu – 15%
 • trudności w uzyskaniu finansowania zewnętrznego – 13%
 • spadek rentowności projektów – 12%
 • inne czynniki – 7%
 • słaba kondycja przedsiębiorstwa – 4%

Powyższe informacje potwierdzają, że nie wszystkie problemy firm deweloperskich są efektem warunków typowo rynkowych. Spore znaczenie ma też otoczenie prawne i administracyjne. Wszystko wskazuje, że nadal nie udało się rozwiązać problemu z przewlekłymi procedurami uzyskiwania zgody na budowę. Urzędy wciąż dość często przekraczają terminy wyznaczone im przez ustawę.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl