19.11.2019

Złoty Laur Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Złoty Laur jest honorowym wyróznieniem, którego pomysłodawcą oraz organizatorem Konkursu o jego przyznanie jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami.

Celem Konkursu jest honorowanie podmiotów gospodarczych, instytucji, osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, za szczególny wkład w rozwój szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska oraz działań energooszczędnych. Konkurs przeprowadzany jest corocznie, począwszy od 2008r.

Nadmienić należy, iż Laureaci Złotych Laurów mają prawo do publicznej promocji tego wyróżnienia poprzez upowszechnianie informacji o jego uzyskaniu we wszystkich materiałach informacyjnych, reklamowych, podczas targów branżówych, akcji promocyjnych oraz innych mających na celu potwierdzenie jakości prowadzonej działalności.

Regulamin Konkursu o „Złoty Laur” Instytutu Gospodarki Nieruchomościami: do pobrania

Wniosek z przystąpieniem do Konkursu o Złoty Laur: do pobrania

Statuetki wraz z Dyplomem są wręczane Laureatom Konkursu o „Złoty Laur” podczas corocznego cyklu Seminariów Rynku Nieruchomości, a także podczas uroczystych aktów wręczania, będących integralną częścią ochodów jubileuszowych podmiotów, instytucji oraz stowarzyszeń związanych z rynkiem nieruchomości i budownictwa.

Już obecnie, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie o Złoty Laur.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą prowadzoną działalność oraz przeprowadzone inwestycje, stanowiące przedmiot oceny Kapituły Konkursu,  prosimy przesłać na adres

Biura Instytutu Gospodarki Nieruchomościami,

ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl