24.12.2013

ZŁOTY LAUR DLA PŁOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, iż w dniu 12 listopada odbył się uroczysty jubileusz 55 -lecia działalności Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.

Z tej okazji Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Borek wręczył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Rydzewskiego oraz Prezesa Zarzadu Pana Jan Rączkowskiego statuetkę Złotego Lauru dla Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, które to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest za szczególny wkład w rozwój szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, ochronę środowiska oraz działania energooszczędne.

Miło nam wspomnieć, iż PSMLW po 55- latach działalności jest nadal najpopularniejszą i największą spółdzielnią mieszkaniową w Płocku.

Na wizerunek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej składają się przede wszystkim ugruntowana pozycja na rynku, wysoki poziom świadczonych usług, odpowiedni dobór wykonawców zapewniający wysoką jakość oraz wiedza i doświadczenie pracowników.

Przedsięwzięciom realizowanym przez PSMLW sprzyja opracowany i wdrożony w 2005 roku oraz nadal utrzymywany system zarządzania jakością wg normy ISO 9001, który zapewnia wyznaczanie konkretnych celów i gwarantuje ich realizację.

PSMLW otwarta jest na wszelkiego rodzaju innowacje w zakresie zarządzania nieruchomościami. Uczestniczy w seminariach, konferencjach, szkoleniach. Na co dzień staje przed trudnymi problemami obecnej rzeczywistości, jak chociażby z problemem ciągłego dostosowania organizacji pracy do zmieniających się przepisów kolejnych nowelizacji obowiązujących aktów prawnych.

Praca spółdzielni to także działalność społeczna organizowana w Spółdzielczym Domu Kultury oraz w Klubach osiedlowych poprzez zajęcia dla wszystkich grup wiekowych regularnie i okresowo Akcją Zima i Lato.

Jubileusz był także okazją do wyróżnienia Złotą Odznaką Honorową wieloletnich pracowników Spółdzielni za ich wkład i zaangażowanie w rozwój spółdzielni.

Wyróżnieni:

1. Bogumił Józefowski – Prezes PSMLW  w latach 1992-2007,

2. Ryszard Rydzewski  – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

3. Roman Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej,

4. Andrzej Bednarski – Przewodniczący Komisji GZM Rady Nadzorczej,

5. Zofia Kędzierska – Członek Zarządu ds. Zarządzania  Nieruchomościami

Oraz Jan Rączkowski – Prezes Zarządu

 

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa wykorzystując swój potencjał intelektualny realizuje sukcesywnie program rozwoju nie tylko budownictwa i rozwoju infrastruktury na podległym jej terenie, ale także tworzy miejsce społecznie przyjazne ich mieszkańcom. Te działania są bliskie wartościom wspieranym przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami i idealnie wpisują się w ideę, jaką niesie ze sobą statuetka Złotego Lauru.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl