26.09.2011

Złote Laury 2011

We wrześniu tego roku, w 8 największych miastach Polski, odbyły się Seminaria Rynku Nieruchomości, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem osób związanych z nieruchomościami i budownictwem, w szczególności zaś – zarządców nieruchomości, do których były dedykowane.

Podczas Seminariów poruszone zostały problemy związane z polskim mieszkalnictwem, przedstawione zostały pozabudżetowe modele rozwoju budownictwa komunalnego oraz społecznego, poruszono kwestie związane z partnerstwem publiczno-prywatnym, jak i perspektywami rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r. w ramach tworzonych przez Ministerstwo Infrastruktury nowych projektów ustaw, które zostały zaprezentowane podczas Seminariów.

Bogaty program spotkań uwzględniał również przedstawienie ważnych i bieżących zagadnień prawnych, w szczególności tych związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością zarządców nieruchomości w świetle nowelizacji ustawy o odpadach, jak również zagadnień organizacyjnych i technicznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Ponadto, prelegenci Banku Ochrony Środowiska, przedstawili możliwości i zasady źródeł finansowania przedsięwzięć energooszczędnych, termomodernizacyjnych oraz proekologicznych.

W każdym z miast oprócz prelekcji i wykładów rozdano również „Złote Laury 2011” – prestiżowe wyróżnienia Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, przyznawane za wkład w rozwój gospodarki nieruchomościami.

 

Laureaci Złotych Laurów wręczonych podczas Śląskiego Seminarium Rynku Nieruchomości:

Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice
Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisław Śląski
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS sp. z o.o.
Zarząd Budynków Mieszkalnych i TBS Sp. z o.o.
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Polska Agencja Budownictwa Społecznego

Laureaci Złotych Laurów wręczonych podczas Małopolskiego Seminarium Rynku Nieruchomości:

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Stowarzyszenie Zarządców
i Administratorów w Nieruchomości
w Krakowie
Zarząd Budynków
w Chrzanowie Sp. z o.o.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Chrzanowie Sp. z o.o.

Laureaci Złotych Laurów wręczonych podczas Pomorskiego Seminarium Rynku Nieruchomości:

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Laureaci Złotych Laurów wręczonych podczas Zachodniopomorskiego Seminarium Rynku Nieruchomości:

Marcin Zydorowicz
Wojewoda Zachodniopomorski
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Gorzowie Wielkopolskim

Laureaci Złotych Laurów wręczonych podczas Mazowieckiego Seminarium Rynku Nieruchomości:

Wojskowe TBS Kwatera
Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia
Eurobud Centrum Obsługi Budownictwa Jachowski T.C.

Laureaci Złotych Laurów wręczonych podczas Łódzkiego Seminarium Rynku Nieruchomości:

Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Wł. Jagiełły

Laureaci Złotych Laurów wręczonych podczas Dolnośląskiego Seminarium Rynku Nieruchomości:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC”
DOMUS NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.

SEMINARIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2011

PATRONAT HONOROWY:

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA:

 

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl