20.10.2010

Złote Laury 2010

Dnia 14 października br. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Katowicach, podczas II Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości oraz  Śląskiego Dnia Budowlanych – 2010 wręczone zostały Złote Laury 2010 Instytutu Gospodarki Nieruchomościami  prestiżowe wyróżnienie przyznawane Podmiotom oraz Instytucjom, które włożyły szczególny wkład w rozwój szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami oraz ochrony środowiska.

Tegoroczne Złote Laury otrzymali:

Gmina Miejska Bolesławiec,

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców Pokoju z Gliwic,

Urząd Miejski w Skoczowie

Złote Laury 2010 wręczone zostały przez Prezesa Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, Wiceprezesa Śląskiej Izby Budownictwa – Pana Arkadiusza Borek oraz Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – Pana Tadeusza Wnuka.

 

Od lewej: Tadeusz Wnuk, Wiesław Ogrodnik, Andrzej Szewczyk, Krzysztof Kleczka, Arkadiusz Borek

 

Wybór poszczególnych sesji tematycznych konferencji dotyczył regulacji prawnych, które stanowią największe bariery w procesach inwestycyjno-budowlanych. Podjęta została ponadto tematyka związana z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, systemem zamówień publicznych oraz budownictwem mieszkaniowym realizowanym przez samorządy terytorialne.

Zagadnienia dotyczące budownictwa mieszkaniowego w Polsce podjęte zostały przez Arkadiusza Borek, który dokonując analizy zasobów mieszkaniowych w naszym kraju, stwierdził z przykrością, że niestety, z poziomem 341 lokali na 1000 osób, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej.

Do charakterystycznych cech obecnego systemu instrumentów polityki mieszkaniowej Arkadiusz Borek zalicza pominięcie najszerszej grupy gospodarstw domowych, które osiągają dochody zbyt wysokie, aby nabyć uprawnienia do najmu lokalu socjalnego, a jednocześnie zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w celu zakupu lokalu na wolnym rynku (lub budowy własnego domu jednorodzinnego). Do tej grupy gospodarstw domowych ofertę powinny kierować, zdaniem Arkadiusza Borek, samorządy gminne, towarzystwa budownictwa społecznego lub inne spółki gminne związane z mieszkalnictwem. Na rynku pozostaje więc grupa osób (ok. 60%), dla których obecnie ani rynek mieszkań własnościowych, ani władze publiczne nie przedstawiają żadnej oferty mieszkaniowej. Osoby te powinny być zatem (i są) zainteresowane ofertą stopniowego dochodzenia do własności mieszkaniowej.

W dalszej części panelu dyskusyjnego Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami zaprezentował modele organizacyjno-prawne, przedstawił montaż finansowy, jaki powinien zastosować samorząd terytorialny, aby móc skierować ofertę mieszkaniową do ww. gospodarstw domowych oraz przedstawił wnioski, z których jednoznacznie wynika dlaczego gminy powinny zastosować proponowane modele z wykorzystaniem partycypacji zainteresowanych najemców (nie posiadających jednak pełnej zdolności kredytowej), którzy docelowo doszliby do pełnej własności mieszkaniowej.

Patronat Honorowy konferencji objęli:  Ministerstwo Infrastruktury, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski oraz Rektorzy  Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl