19.04.2023

Zlecenie wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego – osoba fizyczna

Warunki zlecenia wykonania ŚCHE dla lokalu mieszkalnego Instytutowi Gospodarki Nieruchomościami (sposób postępowania):

1. Wypełnij zlecenie na wykonanie ŚCHE przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami zlecenie ŚCE – klient indywidualny, IGN klauzula informacyjna

2.  Pozyskaj od zarządcy budynku:

 • rzuty widoku pomieszczeń lokalu wraz z wymiarami
 • informacji o wysokości pomieszczeń lub przekrojów z projektu budowlanego
 • danych dotyczących okien (ile szyb, plastikowe, drewniane) w tym ich wielkości
 • informacji o zainstalowanym systemie ogrzewania,

3. Prześlij wypełnione zlecenie, poniższe dane oraz skany rzutów z pkt. 2 na adres e-mail certyfikaty@ign.org.pl

 • liczba kondygnacji w budynku
 • piętro, na którym znajduje się mieszkanie
 • powierzchnia mieszkania
 • powierzchnia łazienki
 • orientacja względem stron świata
 • na której elewacji budynku znajduje się mieszkanie
 • dołącz zdjęcie budynku z widocznym numerem (adresem)

4. Koniecznie SPRAWDŹ, czy wszystkie dane dot. lokalu mieszkalnego  podane przez Ciebie w zleceniu są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym.W przypadku podania błędnych danych i konieczności korekty sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej Zlecający/ Klient ponosi dodatkowo koszty przesyłki skorygowanego świadectwa.

4. W informacji zwrotnej otrzymasz fakturę pro-forma, którą należy opłacić. W tytule wpłaty podaj: nr faktury pro-forma i adres lokalu, którego zlecenie dotyczy

5. Świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie wykonane w terminie 14 dni od daty otrzymanego zlecenia oraz przesłane pocztą tradycyjną na adres podany w zleceniu wraz z fakturą.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl