31.01.2023

Zarządzanie nieruchomościami w świetle najnowszych zmian w ustawie prawo budowlane

Szkolenie praktyczne skupiające się na przeglądzie nowości w Prawie budowlanym w zakresie dotyczącym technicznej obsługi nieruchomości (utrzymania budynku) oraz zasad prowadzenia Książki obiektu budowlanego.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zakres zmian wprowadzonych w ustawie w ostatnim czasie (2020-2023). Krótkie omówienie nowelizacji.
 2. Cyfryzacja formalności urzędowych:
  • Serwis „e-CRUB”
  • Serwis „e-budownictwo”
  • Elektroniczny dziennik budowy (system EDB)
  • Cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)
 3. Serwis „e-budownictwo”. Omówienie zakresu usług możliwych do załatwienia w formie elektronicznej.
 4. Książka obiektu budowlanego – nowe regulacje:
  • Omówienie aktualnego stanu prawnego – rozdział 5d Prawa budowlanego
  • Prowadzenie kob wg starych i nowych zasad.
  • Nowe obowiązki KOBdla osób przeprowadzających kontrole okresowe
  • Zakładanie książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB
  • Dostęp do systemu c-KOB
 5. Podsumowanie

TERMIN SZKOLENIA

10 luty 2023 r., godz. 9.00 – 14.00

Katowice, ul. Mickiewicza 29

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 31.01.2023 r.

 • pracownicy firm członkowskich KIGN, osoby posiadające licencję KIGN  250,00  zł brutto/ 1 osoba
 • pozostałe osoby 300,00 zł brutto/ 1 osobę

Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 07.02.2023 r.

 • pracownicy firm członkowskich KIGN, osoby posiadające licencję KIGN  300,00  zł brutto/ 1 osoba
 • pozostałe osoby 350,00 zł brutto/ 1 osobę

ELEKTRONICZNA KARTA ZGŁOSZENIA

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl