13.07.2020

Zamówienia publiczne. Po podpisaniu kontraktu odwołanie traci sens

Po uchyleniu zakazu zawarcia umowy wykonawca w zasadzie traci szanse na dochodzenie sprawiedliwości. Możliwość uzyskania odszkodowania jest iluzoryczna.

autor: Sławomir Wikariak

Więcej informacji: Zamówienia publiczne. Po podpisaniu kontraktu odwołanie traci sens

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl