13.07.2020

Zabytki bez ochrony. Winna specustawa covidowa

Miało pomóc walczyć ze skutkami gospodarczymi COVID-19, a może przyczynić się do zniszczenia obiektów zabytkowych. To niezamierzone skutki uproszczenia procesu budowlanego.

autor: Marcin Wybranowski

Więcej informacji: Zabytki bez ochrony. Winna specustawa covidowa

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl