03.06.2022

Wieloetapowe osiedla są jak minidzielnice

Dziesięć, a nawet 20 lat powstają dzielone na etapy inwestycje. Często są to samodzielne dzielnice z usługami, handlem, gastronomią i rekreacją.

Więcej informacji: „Wieloetapowe osiedla są jak minidzielnice

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl