11.10.2021

Wcześniejszy dojazd do posesji nie uchroni przed zapłatą

Nałożenie tzw. opłaty adiacenckiej jest możliwe, gdy doszło do wykonania robót budowlanych mających na celu budowę obiektu o charakterze drogi od podstaw, jak i w przypadku istotnego ulepszenia parametrów już istniejącej.

Więcej informacji: „Wcześniejszy dojazd do posesji nie uchroni przed zapłatą

Źródło: Rzeczpospolita

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl