22.03.2024

Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl