23.11.2020

Umowa o dzieło czy roboty budowlane?

Prawidłowe zakwalifikowanie umowy ma wbrew pozorom wymiar nie tyle doktrynalny co bardzo praktyczny i niesie za sobą określone konsekwencje dla stron umowy. Pamiętać należy, że o kwalifikowaniu rodzaju umowy nie decyduje to jak ją zatytułujemy (nazwiemy) ale jaka jest jej treść – jaki jest przedmiot umowy, obowiązki stron itd. Przy całej masie różnic obu tych rodzajów umów w niniejszym wpisie zwrócę uwagę na te, w mojej ocenie, najistotniejsze (najpraktyczniejsze) dla stron umowy.

Więcej informacji: „Umowa o dzieło czy roboty budowlane?

Źródło: Gazeta Prawna

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl