25.09.2020

Tylko strażak usuwa bez zgód

Zarządcy nieruchomości nie wolno usunąć drzewa bez zezwolenia urzędu, nawet jeżeli było uszkodzone i zagrażało przechodniom.

Więcej informacji: „Tylko strażak usuwa bez zgód

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl