17.08.2023

Tworzenie planów gospodarczych we wspólnotach mieszkaniowych

Szkolenie skierowane jest:

– do zarządców nieruchomości, którzy zarządzają wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi
– do zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać zasady i obowiązki w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniową wynikające z przepisów prawa
– do członków komisji rewizyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Program szkolenia

I: Czym jest plan gospodarczy

II: Wskazanie kosztów we wspólnocie mieszkaniowej
a) Główne koszty we wspólnocie mieszkaniowej
b) Składniki kosztów zarządu nieruchomością wspólną

III: Przychody we wspólnocie mieszkaniowej

IV: Roczny projekt kosztów zarządu nieruchomością wspólną i przykładowy plan gospodarczy

V: Określenie wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

VI: Pokrywanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

VII: Koszty zarządu nieruchomością wspólną liczone od udziału posiadanego przez właścicieli lokalu w części nieruchomości wspólnej

VIII: Fundusz remontowy

IX: Orzecznictwo

Prowadząca szkolenie

Agnieszka Fudali

Od 2005 r. zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, w 2010 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w ich obrocie. W 2010 r. otrzymała licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną decyzją Ministra Infrastruktury. W 2016r. otrzymała licencję zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W 2021r. ukończyła kurs Zarządcy Sądowego oraz Kuratora spadków nieobjętych.

Od 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wykonywania inwentaryzacji, świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych, audytów remontowych współpracując z wyspecjalizowanymi w tym zakresie audytorami z listy KAPE.

Od 2018 r. w ramach swojej firmy zajmuje się również zarządzaniem nieruchomościami, przeglądami budowlanymi, wnioskami o dofinansowanie termomodernizacji i remontów.

Szczególnie bliska jej tematyka związana jest z zagadnieniami prawnymi zarządzania nieruchomościami.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu

pracownicy firmy i osoby fizyczne , które ubezpieczają się za pośrednictwem IGN – 200,00 zł brutto/ 1 osoba
pozostałe osoby 270,00 zł brutto/ 1 osobę
Płatności za szkolenie należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
nr rachunku bankowego: 78 1050 1588 1000 0022 9491 5976
tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika szkolenia, data szkolenia”

Szkolenie odbywać się będzie od godz. 9:00 do godz. 15:00

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu online.

Dwa dni przed szkoleniem, do zgłoszonych uczestników zostanie przesłany link do szkolenia.

Karta zgłoszenia

  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

  Tworzenie planów gospodarczych we wspólnotach mieszkaniowych
  online, 22.11.2023 r.

   

  PROSIMY O WYBRANIE WŁAŚCIWEJ POZYCJI

   

  Niniejszym zgłaszamy:
   

  Nazwa firmy:

   
  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną, na podany powyżej adres mailowy

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji handlowych i edukacyjnych od Instytutu Gospodarki Nieruchomościami oraz jego partnera Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za moją zgodą - przez e-mail lub telefon.

  Zaznacz skąd dowiedziałeś się o naszym szkoleniu:

   

  Warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem szkolenia online jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach.
  2. Szkolenie odbędzie się za pomocą aplikacji Microsoft Teams lub Zoom. Aplikacja Teams działa w większości aktualnie dostępnych przeglądarek internetowych, takich jak Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox i Safari, przy czym w niektórych z nich nie wszystkie funkcje mogą być dostępne.
  3. Zapewnienie urządzeń oraz dostępu do aplikacji Microsoft Teams lub zoom należy do Uczestnika szkolenia.
  4. Ilość miejsc na szkoleniu online jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.
  5. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
  6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia.
  7. Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  8. W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@ign.org.pl. Brak rezygnacji ze szkolenia spowoduje naliczenie opłaty i wystawienie faktury
   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Adama Mickiewicza 29.
  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest administrator danych dostępny pod adresem e-mail: rodo@ign.org.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia drogą elektroniczną lub telefoniczną odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach niniejszego serwisu internetowego (dalej: serwis internetowy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług IT na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego lub do momentu wycofania zgody.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli podstawę przetwarzania stanowi zgoda - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania brak możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

  Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

  +48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl