24.01.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Helios zawitała w Sieradzu

W dniu 20 stycznia na zaproszenie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieliśmy przyjemność i możliwość spotkania się z kilkoma spółdzielniami mieszkaniowych z ościennych miast. Tematem przewodnim była możliwość czynnego uczestnictwa spółdzielni mieszkaniowych w transformacji energetycznej naszego kraju, poprzez produkcję energii w rozproszonych źródłach energii. Uczestnicy spotkania jednoznacznie potwierdzili swoją gotowość uczestnictwa w procesie transformacji energetycznej, poprzez utworzenie spółdzielni energetycznej. Olbrzymie straty energii elektrycznej na sieciach przesyłowych wysokiego i średniego napięcia, zdekapitalizowane sieci niskiego napięcia w wielu budynkach wybudowanych przed 1944 r. (ok. 20% budynków w Polsce), drastyczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, wzrost cen energii elektrycznej w okresie ostatnich tygodni, jak i również wzrastający deficyt energii w naszym kraju wymuszają na spółdzielniach mieszkaniowych podjęcie pilnych działań zmierzających do ograniczeń i minimalizacji powyższych zagrożeń przez samych zarządców nieruchomości. Z dużym niepokojem obserwujemy niestabilną sytuację polityczną na terenie Białorusi, Ukrainy i Rosji. Kraje te, są dużymi dostawcami energii elektrycznej również dla naszego kraju, uzupełniając deficyt energii w naszym krajowym systemie elektroenergetycznym. Brak stabilnej sytuacji politycznej i możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, może wzbudzać daleko idące konsekwencje również w polskim sektorze elektroenergetycznym i w konsekwencji może dotknąć również odbiorców finalnych budynków wielolokalowych. Od roku 2013 do chwili obecnej wpływy do budżetu naszego państwa z tytułu uprawnień do emisji CO2 wyniosły około 60 miliardów złotych. Pieniądze te powinny być przeznaczone na modernizację systemu elektroenergetycznego. Niestety brak jest widocznych efektów modernizacyjnych w tym obszarze i nie ma ogólnej i dostępnej wiedzy na co właściwie te środki finansowe zostały spożytkowane. Bardzo duży niepokój wśród uczestników spotkania wzbudziła informacja dot. likwidacji pobliskiej Elektrowni Bełchatów S.A. oraz kopalni w Bełchatowie. Przypomnieć należy, że Elektrownia Bełchatów S.A. jest producentem 20% energii w naszym kraju. Zamknięcie elektrowni w okresie najbliższych kilku lat (decyzje w tym zakresie już zostały podjęte) wpłynie na kolejne i znaczące zwiększenie deficytu energii. Ponadto należy nadmienić, że kopalnia i elektrownia w Bełchatowie (oraz firmy kooperujące) są pracodawcami dla ok. 60-70% mieszkańców 60. tys. Bełchatowa i ościennych gmin. Wpłynie to niewątpliwie na wzrost bezrobocia w tym regionie. Prezesi spółdzielni mieszkaniowych uczestniczący w spotkaniu przychylili się do podjęcia działań służących powołaniu spółdzielni energetycznej. Dziękujemy prezes zarządu Sieradzkiej SM Pani Stefanii Gąsiorowskiej za zorganizowanie niniejszego spotkania. Zadania zostały rozdzielone, wiemy dalej co robić !

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl