10.06.2022

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych według najnowszych przepisów Prawa Energetycznego i rozporządzenia z grudnia 2021

Czy wiesz:

 • Jakie przepisy regulują kwestie dostawy mediów do budynków i lokali?
 • Jakie są obowiązki właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego?
 • W jakim celu sporządza się regulamin rozliczania?
 • Jakie są zasady doboru urządzeń pomiarowych według najnowszych przepisów?
 • Dlaczego jest tyle problemów z rozliczaniem mediów?
 • Czy we wspólnocie należy media refakturować na członków wspólnoty?

Ustawa prawo energetyczne nakłada na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązki w zakresie rozliczania ciepła zużywanego w poszczególnych lokalach. Obowiązki te dotyczą zarówno spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot jak i własności prywatnej, czy to osób fizycznych, czy podmiotów gospodarczych.

Na szkoleniu zostaną Państwu podane praktyczne wskazówki w zakresie gospodarki energetycznej, a przede wszystkim w zakresie rozliczania ciepła. Zostaną omówione podstawowe zasady doboru wodomierzy i ciepłomierzy, metodyka rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, a także rożne systemy pomiaru zużycia wody i ciepła. Szczególna uwaga będzie zwrócona na tworzenie wewnętrznych regulacji, czyli umów i uchwał, umożliwiających skuteczne i prawidłowe rozliczanie kosztów zużycia mediów w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych. Omówione będą szczegółowo sposoby rozliczania mediów w budynkach różnie wyposażonych w urządzenia pomiarowe.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione podstawy prawne regulujące zasady rozliczania mediów.
 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie obowiązki w zakresie rozliczania mediów ciążą na właścicielu lub zarządcy budynku wielolokalowego.
 • Podane zostaną zasady przygotowywania regulaminu rozliczania mediów.
 • Omówione zostaną zasady doboru urządzeń pomiarowych.
 • Podane będą przykłady rożnych przypadków w rozliczaniu mediów.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest:

 • do zarządców nieruchomości, którzy zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi,
 • do spółdzielni mieszkaniowych,
 • do zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać zasady i obowiązki w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniowa wynikające z przepisów prawa,
 • do członków komisji rewizyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Więcej informacji: „Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl