23.09.2022

Przeterminowane mieszkania

Ustawa deweloperska jasno określa, jakie informacje muszą być zawarte w umowie między deweloperem i nabywcą. Dotyczy to też terminów i kar umownych. Nabywca musi od początku wiedzieć, jak zabezpieczyć swoje prawa na wypadek opóźnień w budowie.

Więcej informacji: „Przeterminowane mieszkania

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl