23.02.2024

Przed cenowym szaleństwem

Klienci, których nie obejmie nowy program tanich kredytów, spieszą się z transakcjami. Boją się kolejnych wzrostów cen.

Więcej informacji: ”Przed cenowym szaleństwem

Źródło: ”Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl