14.09.2023

Prosument zbiorowy – kto to taki ? Wywiad z Arkadiuszem Borek

Wywiad z Arkadiuszem Borkiem – prezesem zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Arkadiusz Borek: Prosument lokatorski, to nowy program dofinansowania fotowoltaiki na budynkach zamieszkania zbiorowego, skierowany do spółdzielnie mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, tbs’ów oraz gminnych budynków mieszkalnych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadziło nową zachętę do stosowania odnawialnych źródeł energii. W tym przypadku mowa o fotowoltaice i pompach ciepła. Nowym rozwiązaniem jest wdrożenie instytucji prosumenta lokatorskiego dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Co można zyskać?

Arkadiusz Borek. Prosument lokatorski powstał w ministerstwie za namową zarządców nieruchomości uczestniczących w corocznych seminariach organizowanych przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami. My problematykę związaną z utrzymaniem i eksploatacją budynków doskonale rozumiemy. W obliczu kryzysu energetycznego oraz dynamicznego przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach, głównie fotowoltaicznych, jaki obserwujemy w kraju od 2017 r., rząd wprowadził nowy i bardzo atrakcyjny rodzaj zachęty. To nowy program dofinansowania fotowoltaiki na blokach. Udało nam się namówić ministerstwo, że dotacje nie tylko powinny przysługiwać mieszkańcom budynków jednorodzinnych, ale również dotacja powinna być skierowana dla mieszkańców budynków zbiorowego zamieszkania. Zatem nowe rozwiązanie proponowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowane jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, tbs  i zakłada możliwość odzyskania 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego oraz otrzymanie 50% dofinansowania na instalację i dokumentację. Budżet programu to blisko 500 milionów złotych.

Co się zatem zmieni jeśli chodzi o prosumenta lokatorskiego ?

Arkadiusz Borek. Zmiany są bardzo istotne i na korzyść mieszkańców budynków zbiorowego zamieszkania. W ramach prosumenta lokatorskiego:

  • Zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej.
  • Autokonsumpcja energii będzie dotyczyć tylko części wspólnej.
  • Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na wspólne konto właścicieli danego budynku i będzie stanowiła w ten sposób dodatkowy bardzo cenny i pożądany przychód.
  • Przychody z tytułu oddanej do sieci nadwyżki energii, obniżą dla właścicieli danego budynku co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby w częściach wspólnych budynku.
  • Prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie takiej instalacji.

Dodatkowo dodam, że bezzwrotne dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach bloków zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie wynosi aż 50 procent wartości instalacji, w tym również niezbędnej dokumentacji technicznej (projekty instalacji fotowoltaicznej, opinie rzeczoznawców ppoż. etc.). Przy takiej wysokiej 50% dotacji okres zwrotu inwestycji to 4 lata. To bardzo dobry okres zwrotu, po tym czasie mieszkańcy mają już energię elektryczną za darmo do części wspólnych (autokonsumpcja), natomiast jeśli powstanie nadwyżka wytworzonej energii z instalacji PV, wówczas będzie to dodatkowy przychód dla mieszkańców danego budynku, dzięki któremu będzie można zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować dotychczasowe opłaty związane np. z funduszem remontowym.

Co obejmuje 50% bezzwrotna dotacja ?

Arkadiusz Borek. Dotacja obejmuje zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii oraz modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%. Dofinansowaniem objęte są również instalacje wspomagające – magazyny energii, pompy ciepła itp.

Czy jest duże zainteresowanie prosumentem lokatorskim?

Arkadiusz Borek. Zainteresowanie jest bardzo duże, ale dotacji również bardzo szybko ubywa. W tego typu programach decyduje kolejność zgłoszeń. Od lutego br. złożono już przeszło 2 tysiące wniosków o dotacje. Instytut Gospodarki Nieruchomościami pomaga kompleksowo wszystkim zainteresowanym w pozyskaniu 50% dotacji, przygotowujemy dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych projekty instalacji fotowoltaicznej, wnioski, opinie rzeczoznawców ppoż. i inne niezbędne dokumenty w celu pozyskania dotacji. Nasza usługa objęta jest również 50% dotacją, stąd też bardzo atrakcyjne stawki naszych usług.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji zarządców nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz tbs’y zapraszamy do kontaktu: biuro@ign.org.pl lub dzwoniąc 32 203 89 30  Instytut Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl

Dziękuję za rozmowę.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl