02.10.2020

Projekt wzmocnienia nadzoru nad nieruchomościami Skarbu Państwa trafił do konsultacji

Przyznanie wojewodzie kompetencji do ustalania szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zakłada projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami, który trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Więcej informacji: „Projekt wzmocnienia nadzoru nad nieruchomościami Skarbu Państwa trafił do konsultacji

Źródło: Gazeta Prawna

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl