05.08.2021

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (UD253)

Zgodnie z przesłanym pismem z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD25.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie 16 sierpnia 2021 r. na udostępnionym w tym celu formularzu na maila biuro@ign.org.pl.

Projekt Ustawy

Uzasadnienie

OSR

Tabela do zgłaszania uwag

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl