Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Szkolenie online \ 2.07.2024, godz. 9:00 do 14:00

Zapisy zakończone

Program szkolenia

 • Nowe przepisy prawa regulujące rozliczanie mediów
 • Pozostałe przepisy dotyczące mediów i zasad ich rozliczania
 • Regulamin rozliczania mediów
 • Praktyczne i techniczne uwagi przy doborze urządzeń pomiarowych:
  a) liczniki ciepła
  b) podzielniki ciepła
  c) wodomierze
 • Problemy w rozliczaniu mediów
  a) brak dostępu do lokali
  b) awarie i sabotaże
  c) uchyb
  d) legalizacja
 • Przedawnienia rozliczeń mediów

Prowadzący szkolenie

MICHAŁ SUBSTYK

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urzędów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu

170 zł brutto/1 osobę pracownicy firm i osoby fizyczne, które ubezpieczają się za pośrednictwem IGN
170 zł brutto/1 osobę dla pozostałych osób

Płatności za szkolenie należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
nr rachunku bankowego: 78 1050 1588 1000 0022 9491 5976
tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika szkolenia, data szkolenia”

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl