24.10.2022

Prawo do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie. Rząd chce przyjąć projekt ustawy

Rząd chce przyjąć projekt ustawy o uregulowaniu praw do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, którego celem jest przyznanie spółdzielniom mieszkaniowym roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz o nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Więcej informacji: „Prawo do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie. Rząd chce przyjąć projekt ustawy

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl