15.01.2020

Popyt na hipoteki wciąż wielki

Rośnie liczba osób zadłużających się i średnia kwota wnioskowanego kredytu. Ale ten drugi wskaźnik zwiększa się wolniej niż ostatnio, co sugeruje, że ceny mieszkań już tak szybko nie rosną.

Więcej informacji: „Popyt na hipoteki wciąż wielki

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl