28.03.2022

Polska jest dalej dobrze postrzeganym rynkiem

Część zagranicznych funduszy wstrzymuje się z inwestycjami w obliczu toczącej się za wschodnią granicą wojny, ale będzie to mieć charakter przejściowy.

Więcej informacji: „Polska jest dalej dobrze postrzeganym rynkiem

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl