21.09.2020

Polacy za późno opusczają rodzinne gniazdo?v

Eurostat niedawno podał wiek wyprowadzki Polaków z rodzinnego domu w 2019 r. Warto sprawdzić, jak ten wynik prezentuje się na tle Europy.

Polacy za późno opuszczają rodzinne gniazdo?

Krajowe media dość często opisują dane Eurostatu na temat odsetka młodych rodaków mieszkających razem z rodzicami. Warto wiedzieć, że Europejski Urząd Statystyczny oblicza i podaje jeszcze jeden ciekawy wskaźnik mówiący o samodzielności mieszkaniowej młodych osób. Tym wskaźnikiem jest średni wiek wyprowadzki z domu rodzinnego. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili najnowsze dane na temat wieku, w którym dom rodziców opuszczają Polacy oraz inni młodzi Europejczycy.

Wynik Polski wciąż jest nieco gorszy od unijnej średniej

Zgodnie z danymi Eurostatu, średni wiek młodego Polaka opuszczającego dom rodzinny wynosi 27,4 roku. Dane dotyczące minionego roku różnią się w przypadku mężczyzn i kobiet. Przeciętna młoda Polka szybciej opuszcza dom rodziców niż Polak (26,3 roku vs 28,5 roku). Warto wiedzieć, że taka różnica na niekorzyść mężczyzn występuje w skali całej Unii Europejskiej. Unijny wynik z 2019 r. dotyczący mężczyzn wyniósł 27,1 roku, podczas gdy analogiczny wiek wyprowadzki kobiet tylko 25,2 roku.

Eksperci RynekPierwotny.pl zwracają też uwagę, że unijny wynik obejmujący już 27 krajów, wynosił 26,2 roku po uwzględnieniu obydwu płci. Jak nietrudno zauważyć na poniższym wykresie, średnią dla UE zaniżały wyniki takich krajów jak Szwecja, Dania oraz Finlandia. Od dawna cechują się one dużą samodzielnością mieszkaniową młodych osób. Niedawno do tej grupy krajów dołączyła również Estonia.

Jeżeli natomiast chodzi o państwa Starego Kontynentu z wynikami gorszymi od Polski, to trzeba wymienić Słowenię, Rumunię, Grecję, Portugalię, Hiszpanię, Maltę, Bułgarię, Włochy, Słowację oraz Chorwację. Obecność w analizowanej grupie takich krajów jak Grecja, Portugalia, Włochy oraz Hiszpania nie dziwi jeśli przypomnimy sobie, że od lat mają one problem z bezrobociem wśród młodych osób.

Młodzi Polacy wyprowadzają się szybciej niż 15 lat temu

Dane dotyczące Polski z całą pewnością warto przeanalizować dokładniej. Właśnie dlatego eksperci RynekPierwotny.pl poniżej przedstawili średni wiek wyprowadzki młodych Polaków w latach 2004 – 2019. Wspomniany wiek zmieniał się następująco:

 • 2004 r. – ogółem: 28,5 roku, mężczyźni: 29,5 roku, kobiety: 27,5 roku
 • 2005 r. – 28,6/29,7/27,5
 • 2006 r. – 28,7/29,9/27,5
 • 2007 r. – 28,6/29,6/27,6
 • 2008 r. – brak danych
 • 2009 r. – 28,3/29,3/27,3
 • 2010 r. – 28,2/29,2/27,2
 • 2011 r. – 28,5/29,6/27,3
 • 2012 r. – 28,5/29,6/27,3
 • 2013 r. – 28,2/29,3/27,0
 • 2014 r. – 28,3/29,4/27,2
 • 2015 r. – 28,3/29,4/27,1
 • 2016 r. – 28,0/29,2/26,8
 • 2017 r. – 27,7/28,9/26,5
 • 2018 r. – 27,6/28,8/26,3
 • 2019 r. – 27,4/28,5/26,3

Piętnastoletnia perspektywa pokazuje, że pozytywne zmiany dotyczące naszego kraju są powolne, lecz systematyczne. Spadki średniego wieku wyprowadzki zostały tylko tymczasowo przerwane przez poprzedni kryzys gospodarczy. Wyniki dotyczące 2020 r. prawdopodobnie nie będą dobre, ale w dłuższej perspektywie można spodziewać się ich powrotu do wcześniejszego trendu.

wiek wyprowadzki

W całej Europie nie było spektakularnej poprawy wyników

Wiele osób może uważać, że spadek wieku, w którym młodzi Polacy usamodzielniają się mieszkaniowo wciąż jest powolny. Poniższa tabela pokazuje jednak, że wynik dotyczący Polski od 2009 r. do 2019 r. poprawiał się trzy razy szybciej od unijnej średniej. Co więcej, nie wszystkie kraje w latach 2009 – 2019 odnotowały spadki analizowanego wskaźnika. Tam gdzie poprzedni kryzys gospodarczy był wyjątkowo dotkliwy, często miały miejsce wzrosty. Przykład stanowią takie kraje jak Grecja, Cypr, Francja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia oraz Włochy. Poprawa wyników dotyczących Polski oczywiście mogła być nieco szybsza, o czym świadczą dane z Czech, Słowenii oraz Estonii.

wiek wyprowadzki świat

Źródło: RynekPierwotny.pl

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl