04.01.2024

Pan Arkadiusz Borek Wiceprezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości

W dn. 3 sytcznia 2024 r. Pan Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Borek, decyzją Pani Minister funduszy i polityki społecznej Katarzyny Pełczyńskiej – Nałęcz został mianowany Wiceprezesem Zarządu Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Krajowy Zasób Nieruchomości jest państwową osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, nowelizowanej Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i innych.

Pan Arkadiusz Borek funkcję Prezesa Zarządu Instytut Gospodarki Nieruchomościami pełnił od momentu powołania Instytutu do życia. Przez lata swojej działalności wniósł ogromny wkład w rozwój i poszerzanie wiedzy o mieszkalnictwie i gospodarce nieruchomościami. Jest doświadczonym ekspertem i współautorem opracowań strategicznych dla gmin i audytów z dziedziny nieruchomości, rewitalizacji i efektywności energetycznej.

Pan Prezes Arkadiusz Borek jest również głównym inicjatorem utworzenia Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz Spółdzielni Energetycznej HELIOS.
Panie Prezesie ogromne doświadczenie jakie Pan posiada będzie niezwykle cennym fundamentem, w oparciu o który będzie Pan realizował zaplanowane zadania.

Serdecznie Panu Prezesowi gratulujemy nominacji Życzymy wielu sukcesów i satysfakcji na nowym stanowisku.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl