29.11.2021

Osiedla przyszłości – tak będą wyglądały za kilkanaście lat

Wiele z tych rozwiązań jest obecnych w naszych mieszkaniach już dzisiaj. Nikogo nie dziwią bowiem technologie smart home czy inne inteligentne systemy pomagające w dbaniu o środowisko poprzez oszczędzanie wody, energii czy segregację śmieci. W przyszłości trendy te mogą zyskać na znaczeniu. Jak będą wyglądały osiedla przyszłości? Czy nasze mieszkania będą bardziej podobne do tych rodem z filmów science-fiction? O to RynekPierwotny.pl zapytał przedstawicieli największych firm deweloperskich.

 Andrzej Oślizło, prezes zarządu, Develia S.A.

Na pewno będziemy obserwowali dalszy wzrost świadomości ekologicznej, zarówno wśród nabywców mieszkań, jak i deweloperów. Coraz więcej inwestycji realizowanych jest z użyciem niskoemisyjnych materiałów. Upowszechniają się również odnawialne źródła energii – za kilka lat panele fotowoltaiczne na dachach osiedli staną się standardem, podobnie jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych w halach garażowych. Jestem przekonany również o tym, że ze względu na zagęszczającą się zabudowę miast i ich ogólne zatłoczenie, mieszkańcy dużych aglomeracji będą przywiązywali zdecydowanie większą wagę do kontaktu z przyrodą. Już teraz w naszych inwestycjach położonych blisko centrum, stołecznych Alejach Praskich i katowickim osiedlu Ceglana Park, odpowiednio zaaranżowane powierzchnie zielone stanowią bardzo dużą część osiedla. Spodziewam się także dalszego upowszechniania się technologii smart home oraz tzw. Internetu rzeczy, umożliwiających nam zdalne sterowanie niemal wszystkimi elementami naszego lokum z poziomu ekranu smartfona.

Artur Łeszczyński, menadżer ds. rozwoju biznesu w spółce mieszkaniowej Skanska

Myślę, że czynnikiem najbardziej wyróżniającym osiedla przyszłości – względem współczesnych inwestycji – będzie ich lepsza efektywność energetyczna. Przypuszczam, że za kilkanaście lat kompleksy budynków mieszkalnych będą w tym zakresie, jeśli nie całkowicie, to w dużej mierze samowystarczalne. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii – np. pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych – budynki przestaną być jedynie konsumentami energii, a staną się jej producentami, oczywiście energii zielonej. Co więcej, nowoczesne apartamentowce, a być może również i całe osiedla, będą również dzielić się między sobą wyprodukowaną energią – lokalnie lub nawet na większą skalę. Staną się częścią całego systemu zdywersyfikowanej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Kolejną kwestią, która zmieni się na przestrzeni najbliższych lat, będzie zużycie wody w budynkach mieszkalnych. Wdrożone w przyszłości technologie pozwolą ją odzyskiwać i ponownie wykorzystywać, dzięki zastosowaniu na masową skalę systemów recyklingu tzw. szarej wody. To rozwiązanie, które obecnie wdrażane jest w budynkach hotelowych lub w biurowcach o wysokim standardzie. Nie jest natomiast popularną technologią w przypadku wielorodzinnych inwestycji mieszkaniowych. Co jednak ważne – obecnie analizujemy możliwości wykorzystania tego rozwiązania w projektach, które zrealizujemy w niedalekiej przyszłości.

Łukasz Węcławski, Director of Investment Preparation i główny architekt w Cordia Polska

O tym, jak będą wyglądały jutrzejsze osiedla, zadecydują dzisiejsze inwestycje. Analiza zmian w ofercie deweloperów pozwala wyznaczyć tu kilka wyraźnych trendów. Po pierwsze, rośnie świadomość ekologiczna konsumentów, a wraz z nią liczba zielonych projektów, tworzonych z myślą zarówno o zdrowiu mieszkańców, jak i przyszłości planety. Coraz popularniejsze są zielone dachy, ogrody deszczowe czy miejsca parkingowe z możliwością ładowania samochodów elektrycznych, czyli rozwiązania, które w Cordii zaplanowaliśmy m.in. w krakowskim osiedlu Safrano, gdańskiej Villi Jaśkowa Dolina czy Leśnej Sonacie w Sopocie. Prawdopodobnie ten trend będzie dalej się rozwijał w kierunku osiedli autonomicznych: mających własne panele słoneczne, pompy ciepła itd. Prognozy zakładają też, że coraz więcej osób będzie zainteresowanych budownictwem modułowym, pozwalającym na wygodną zmianę funkcji czy układu danego lokalu, a nawet budynku.

Drugi istotny trend ma związek ze zmianą, jaka zachodzi w mentalności mieszkańców miast. Mamy dosyć pośpiechu i anonimowości w tłumie. W związku z tym renesans przeżywa życie sąsiedzkie, co znajduje odzwierciedlenie w aranżacji przestrzeni wspólnych. Sąsiedzi mogą z nich korzystać równolegle, przy okazji nawiązując i utrzymując ze sobą relacje. W trójmiejskich projektach, Cordia zaplanowała np. klub mieszkańca i wspólny taras na dachu (Leśna Sonata), a także siłownię plenerową i bibliotekę ogrodową (Villa Jaśkowa Dolina). Ważnym symbolem tego trendu – odwrotu od zamkniętego osiedla, w którym każdy żyje swoim życiem – są żywopłoty, które wypierają z rynku tradycyjne ogrodzenia.

 Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development.

 Mieszkania przyszłości powstają już na naszych oczach. Pierwsze obiekty, w których łączone są funkcje w taki sposób, aby zapewnić zaspokojenie możliwie dużej części potrzeb mieszkańców, są właśnie budowane. Nasza wizja przyszłości znajduje swój wyraz w inwestycji FIQUS Marcelin. Tam, oprócz mieszkań, znajdzie się również część usługowa oraz rekreacyjna – w postaci trzech wspólnych tarasów, a także wielofunkcyjnej przestrzeni nazwanej przez projektantów „living room“. Jest wielofunkcyjna – za dnia może służyć jako coworking (wykorzystywany przez mieszkańców pracujących hybrydowo – raz zdalnie, raz z biura), a wieczorem przeistacza się w nieformalny salon towarzyski – miejsce spotkań ze znajomymi czy prywatne kino. Living room został zaprojektowany w sposób modułowy. Pozwala mieszkańcom dostosowywać przestrzeń do ich aktualnych potrzeb. To oni będą mogli decydować o sposobie wykorzystania tej przestrzeni. Ważny będzie też elastyczny charakter mieszkań, które będą ewoluować wraz ze zmieniającym się użytkownikiem, pozwalając na personalizacje wnętrza pod konkretne potrzeby mieszkańca. Duże przestrzenie już nie będą konieczne w mieszkaniu, salon zostaje przeniesiony do części wspólnej budynku. Zmieniać się będzie również podejście do wykończenia mieszkań pod klucz. Klienci coraz częściej będą oczekiwać, że mieszkania kupią już w pełni wyposażone, gotowe do wprowadzenia. Wyraźnie widać potrzebę inteligentnej automatyki mieszkań, jak również całych budynków. Powszechnie znany Smart Home to już za mało. Liczyć się będzie „komunikowanie” się całego budynku wraz z mieszkańcami i zarządcą poprzez jeden zintegrowany system. Pomyśleliśmy również o tym w przypadku FIQUS-a, dostarczając nabywcom taką możliwość. Technologie i wirtualna rzeczywistość na stałe zagoszczą w naszym życiu. Wysoce pożądana będzie zieleń towarzysząca miejskim lokalizacją. Odpowiadając na tę potrzebę nasyciliśmy budynek FIQUS i jego przestrzenie wspólne różnego rodzaju wysoką i niską roślinnością, przenikającą do mieszkań. Takie miejsca, z kreatywnie zaaranżowaną zielenią, będą powstawać w lokalizacjach zachęcających do korzystania z rozwiązań zaliczanych do zrównoważonego transportu. Popularne będą te lokalizacje, które pozwolą spełnić postulat 15-minutowego miasta. Wiadomo, że na razie jeszcze nie wszędzie jest to możliwe, ale akurat w przypadku poznańskiego Grunwaldu, gdzie zlokalizowany jest FIQUS udało się z powodzeniem zapewnić to mieszkańcom.


Anna Wojciechowska, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Robyg w Gdańsku i Poznaniu.

 Sposób naszego życia zmienił się na przestrzeni ostatnich lat, a osiedla przyszłości budowane są już dziś. Miejsca, w których mieszkamy oprócz swojej podstawowej roli spełniają także funkcje związane z wypoczynkiem, rekreacją czy pracą, a trend ten będzie się tylko pogłębiał. Osiedla przyszłości to takie, które łączą wszystkie te funkcje. Miasta w mieście, czyli tak zwane 15-minutowe miasta to wizja, którą tworzymy już dzisiaj w ROBYG czego przykładem są nasze osiedla na warszawskim Wilanowie czy gdańskim Jasieniu. Takie podejście wymaga kompleksowego myślenia o przestrzeniach wspólnych, zieleni czy punktach usługowych potrzebnych nam, na co dzień. Z tego powodu przygotowanie odpowiedniej infrastruktury dostosowanej do wymagań mieszkańców jest kluczowe dla powodzenia projektu. 15-minutowe osiedla sprzyjają zarówno tworzeniu więzi ludzkich jak i przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2 poprzez promowanie mikromobilności. Kolejnym etapem rozwoju mają być smart city czyli miasta, w których wykorzystuje się technologie informacyjne i komunikacyjne do zwiększenia wydajności infrastruktury. Docelowo możemy sobie zatem wyobrazić miasto jako społeczności, które wymieniają się między sobą wiedzą a także współdzielą np. wyprodukowaną przez siebie energią w zależności od potrzeb.

Grzegorz Smoliński, Dyrektor Działu Sprzedaży w Dom Development

Zielone i zrównoważone budownictwo to przyszłość, którą widzimy zarówno my, jak i nasi klienci. Osiedla będą coraz częściej łączyć w sobie rozwiązania z zakresu ochrony środowiska naturalnego z tworzeniem przyjaznej przestrzeni miejskiej, sprzyjającej slow life i budowaniu relacji sąsiedzkich. Mieszkańcy dużych miast będą jeszcze częściej poszukiwać miejsc z odpowiednio zaaranżowaną, zieloną przestrzenią, które pozwolą im się zrelaksować, mając jednocześnie na uwadze minimalizację wpływu takiego osiedla na środowisko. Standardem będą również osiedla zaprojektowane tak, by zachęcać do ruchu i ekomobilności, a przy tym wpisywać się w ideę miast 15-minutowych. Nasze inwestycje odpowiadają na te trendy. Na lokalizacje wybieramy dobrze skomunikowane miejsca z bogatą infrastrukturą miejską. Przywiązujemy dużą wagę do tworzenia zielonych przestrzeni, sprzyjających integracji, rekreacji i uprawianiu sportu. Poprzez bogatą infrastrukturę rowerową i ładowarki do samochodów elektrycznych popularyzujemy przemieszczanie się po mieście niskoemisyjnymi środkami transportu. Nasze inwestycje wyposażamy również w panele fotowoltaiczne czy energooszczędne oświetlenie, czyli rozwiązania ekologiczne, które obniżają koszty użytkowania. Coraz większą wagę kupujący będą przywiązywać do ciekawego i wyróżniającego designu, z którym chcą się utożsamiać, a który jednocześnie tworzy unikalny charakter danej inwestycji. Stąd m.in. prace artystów w postaci murali, neonów czy innych wyszukanych akcentów na osiedlach Dom Development. Przyszłość stoi również pod znakiem wdrażanych już przez nas inteligentnych rozwiązań, które pozwolą na większą wygodę życia mieszkańców, np. poprzez automatyczne otwieranie bramy garażu lub furtki czy przywoływanie windy z poziomu telefonu.

 Anna Skotnicka-Ryś, Dyrektor Działu Handlowego firmy Profbud

 Odpowiedź na pytanie dotyczące mieszkań przyszłości nie jest prosta i z pewnością żaden deweloper nie może mieć stuprocentowej pewności wobec swoich przekonań, co zdarzy się za kilkanaście lat. Możemy stawiać natomiast hipotezy na podstawie obecnych trendów czy nowinek, które już teraz łatwo dostrzec w branży deweloperskiej – a jest ich wiele. Jednym z ciekawych przykładów wizji przyszłości może być szeroko komentowana w ostatnim czasie koncepcja miast 15-minutowych, której celem jest chęć zapewnienia mieszkańcom realizacji wszystkich podstawowych potrzeb we wspomnianym, krótkim czasie. Szkoła, praca, sklep, ulubiona kawiarnia czy też park w zasięgu zaledwie kwadransa od miejsca zamieszkania wydaje się być ciekawą i atrakcyjną propozycją. Idąc krok dalej można również rozszerzyć założenie nie tylko o bliską odległość osiedli od miejsc codziennej użyteczności, ale nawet o wielofunkcyjne obiekty spełniające wszystkie potrzeby w obrębie miejsca zamieszkania, czyli tak zwanym modelu: mieszkaj/pracuj/ucz się/wypoczywaj. Myśląc o osiedlach przyszłości nie sposób nie wspomnieć również o ekologii. Chociaż trend związany z wprowadzeniem tego typu rozwiązań do inwestycji jest widoczny na rynku nieruchomości już od jakiegoś czasu nikt nie przewiduje, aby stracił on na znaczeniu w ciągu kilku, a nawet kilkunastu lat. Oszczędzanie wody, energii, dbałość o jakość powietrza, segregacja śmieci czy po prostu poczucie silnej potrzeby kontaktu z naturą – wszystko to możemy zaobserwować w branży deweloperskiej już teraz. Niewykluczone więc, że w niedalekiej przyszłości trendy zielone nabiorą jeszcze większego znaczenia i staną się wyznacznikiem, a nawet osią działań dla wszystkich deweloperów. Są to jednak tylko przypuszczenia i przykładowe założenia, które mogą się zmieniać lub ewoluować. Niezależnie więc od kierunku w jakim podążać będą nowoczesne osiedla należy bacznie przyglądać się nastrojom oraz indywidualnym potrzebom Klientów. Mieszkania przyszłości to przede wszystkim ich dom, dlatego na pierwszym miejscu należy stawiać ich komfort, swobodę i bezpieczeństwo.

 Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

 Chcemy żyć wygodnie i przyjemnie, ale jednak w zgodzie z naturą, dlatego też troska o środowiska musi być widoczna w projektach nowego budownictwa. Deweloperzy starają się budować w sposób zrównoważony, koncentrując się na tworzeniu komfortowych przestrzeni do życia, biorąc pod uwagę kwestie well-beingowe, a także proponując ekologiczne rozwiązania. Sądzę, że ten trend będzie się jeszcze bardziej rozwijał, zwłaszcza w zakresie troski o środowisko. Jako Bouygues Immobilier Polska kształtujemy dobre praktyki w budownictwie i już dziś oddajemy do użytku osiedla wyposażone w zbiorniki wody retencyjnej, panele fotowoltaiczne czy budki lęgowe dla ptaków i domki dla owadów pożytecznych. Dodatkową kwestią są nowoczesne technologie. Ten rynek charakteryzuje się mocną dynamiką, a inteligentne rozwiązania coraz częściej idą w parze także z rozwiązaniami ekologicznymi. Dlatego uważam, że zarządzanie mieszkaniem, dostępem do osiedla czy garażu z poziomu smartfona lub tabletu, które oferujemy, np. w Zajezdni we Wrocławiu, będą już za chwilę w standardach wszystkich mieszkań.

Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.

Trendem, który się nasila jest chęć mieszkania w wielofunkcyjnym osiedlu. ATAL z powodzeniem realizuje już innowacyjne kompleksy mixed-use zróżnicowane w zakresie funkcji, jak i pod kątem realizacji potrzeb potencjalnych użytkowników. Potwierdzeniem jest nagroda zdobyta w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów międzynarodowych World Architecture & Design Awards 2019 w kategorii „Mixed Use” przez projekt ATAL Towers autorstwa AP SZCZEPANIAK czy nagroda w konkursie European Property Awards 2020-2021 w kategorii „Mixed Use Concept” dla projektu inwestycji ATAL Warta Towers. ATAL ma w portfolio także kilka realizacji osiedli łączących funkcję mieszkaniową, biurową i handlowo-usługową, jak chociażby wrocławska inwestycja Krakowska 37 czy krakowskie osiedle ATAL Aleja Pokoju. Co istotne, projekty łączące wiele funkcji cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nabywców – mieszkania w takich projektach sprzedają się we wczesnych etapach budowy. Przyciągają one także uwagę inwestorów.

 Karolina Bronszewska, członek Zarządu, Dyrektor Marketingu i Innowacji RONSON Development

 Zacznę filozoficznie – przyszłość jest dziś. Wszystkie inwestycje RONSON Development projektujemy w taki sposób, aby w długiej, wieloletniej perspektywie, harmonijnie łączyć potrzeby ludzi z koniecznością ochrony środowiska.  Jeszcze mocniej stawiamy na rozwiązania ekologiczne, dzięki którym nie tylko dokładamy cegiełkę do troski o klimat, ale też umożliwiamy naszym klientom realne obniżenie kosztów utrzymania mieszkań. W warszawskim Ursusie powstają zielone ściany, które obniżają poziom CO2 w powietrzu, a we wrocławskim projekcie Viva Jagodno zielone dachy, które stanowią dobrą izolację ciepła, filtrują zanieczyszczenia, tłumią hałasy i ograniczają zjawisko „miejskiej wyspy ciepła”. Wyjątkowym projektem w naszym portfolio będą jednorodzinne domy w Falentach pod Warszawą, z szeregiem rozwiązań eko, takimi jak możliwość montażu paneli fotowoltaicznych, rekuperacja, czy wykorzystanie wody szarej.  Od lat budujemy osiedla samowystarczalne, z czołowym projektem „Miasto moje” na warszawskiej Białołęce, gdzie stworzyliśmy bogatą bazę usługową, edukacyjną, ze żłobkiem i przedszkolem oraz przestrzenie do aktywności i rekreacji. W naszym myśleniu o projektowaniu osiedli wysokim priorytetem jest tworzenie przestrzeni wspólnych dla lokalnych społeczności, przestrzeni do aktywności kulturalnej oraz powierzchni do pracy. Rozumiemy, że firma deweloperska nie tylko buduje blok, ale tworzy tkankę miejską. I my to robimy.

Źródło: RynekPierwotny

RynekPierwotny.pl – największy ogólnopolski portal zawierający oferty mieszkań i domów od deweloperów. Od ponad 12 lat pomaga osobom szukającym w wyborze i zakupie własnego „M”. Serwis zawiera ponad 55 000 ofert: domów, mieszkań, lokali użytkowych oraz lokali inwestycyjnych. Swoich klientów wspiera również poradami ekspertów oraz bazą wiedzy zawierającą najważniejsze kwestie związane z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl